Ochrana osobních údajů "Horecatex"

Zpracování osobních údajů

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti DS 2023 s.r.o. IČ 19248946, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto  údaje:
Firemní údaje:
jméno a příjmení (podle ŽR)
název společnosti (podle OR)
sídlo OSVČ nebo společnosti
pracovní e-mail
kontaktní telefon do zaměstnání
jméno a příjmení kontaktní osoby
 
Firemní údaje je nutné  zpracovat na základě uzavření kupní smlouvy, za účelem vystavení daňového dokladu a evidence účetnictví , dodacího listu . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let od vystavení posledního daňového dokladu.
 
Údaje pro dodání:
jméno a příjmení  nebo název společnosti
adresa pro dodání
jméno a příjmení kontaktní osoby pro dodání
telefon pro dodání
e-mail pro dodání
Tyto údaje budou zpracovány pro realizaci kupní smlouvy  v případě dodání zboží třetí stranou (přepravcem).   Správce těchto údajů bude uchovávat tyto po dobu min. 3let od poslední realizace přepravy a to na základě možných řešení reklamací a škod.
 
Kontaktní údaje z formuláře pro poptávku:
jméno a příjmení
e-mail
telefon
adresa pro zaslání vzorků
tyto údaje budou zpracovány na základě komunikace s klientem v rámci poptávacího řízení a budou uchovány po dobu 12 měsíců. Poté budou automaticky smazány.
 
2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět u 
firemních údajů-pokud nebude vystaven žádný daňový doklad
dodacích údajů-pokud nedojde k využití přepravních služeb
kontaktních údajů kdykoliv
 a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
 
3. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel  přepravy  Česká pošta, GLS, GEIS, PPL
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 
4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět za podmínek uvedených výše
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud zákon nestanoví jinak,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.